Omsorg om vår miljö är en viktig fråga för oss. Proffices miljöarbete ingår som en integrerad och naturlig del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar fortlöpande med att se över och förbättra arbetssätt och processer för att minska vår negativa miljöpåverkan. Som ett led i vårt miljöarbete är vi också certifierade enligt ISO 14001:2004, vilket är en internationell miljöledningsstandard.

För att minimera vår negativa miljöpåverkan ska vi:

  • Prioritera förnyelsebara bränslen vid resor och energianvändning på våra kontor
  • Minska behovet av resor genom att ersätta möten med telefon-, video- och webbkonferenser
  • Hushålla med energi, papper och andra resurser
  • Sträva efter att samarbeta med partners och leverantörer som erbjuder miljöanpassade produkter och tjänster
  • Skapa förutsättningar för källsortering och återvinning av avfall på våra kontor
  • Stimulera våra medarbetare till engagemang, delaktighet och ansvar i miljöarbetet

Klicka här för att se certifierade bolag och orter inom miljö