För att vara framgångsrika är vi på Proffice inte enbart beroende av att erbjuda bra tjänster. Minst lika viktigt är att våra intressenter; medarbetare, kunder, aktieägare och samhället i stort har förtroende för oss. Detta förtroende skapar vi genom att bedriva vår verksamhet och göra affärer på ett ansvarsfullt sätt. Vårt mål är att dagligen hjälpa människor och företag att utvecklas och växa.

På Proffice vill vi också bidra genom att engagera oss i viktiga samhällsfrågor. Vi vill arbeta aktivt för att skapa en hållbar framtid för våra medarbetare, vårt samhälle, våra kunder och leverantörer.

För vårt ansvarsarbete har vi identifierat tre fokusområden som i allra högsta grad påverkar vår verksamhet och där vi också kan göra skillnad:

Mångfald och likabehandling

Som ett stort nordiskt företag har vi betydande ansvar för att bidra till samhället och påverka det i positiv riktning. Vi kan bland annat göra det genom att skapa en sund och fungerande arbetsmarknad, arbeta för mångfald, stödja välgörande ändamål som har relevans för vår verksamhet och skapa förutsättningar för våra medarbetare att engagera sig. Det innefattar också att vi kontinuerligt arbetar för att förbättra arbetsmiljö och arbetsförhållanden för våra anställda.

Ungdomar och jobb

Vi vill bidra till att barn och ungdomar, morgondagens arbetskraft och grunden i vårt framtida samhälle, får chans att växa upp under trygga förhållanden och att de känner till sina möjligheter och rättigheter. Om vi vill förändra vårt samhälle i positiv riktning är det barnen och ungdomarna, nationellt och internationellt, vi måste fokusera på.

Miljö

Varje organisation och individ påverkar indirekt miljön genom konsumtion av varor och tjänster. Klimatförändringarna påverkar oss och hela samhället. Vi vill vara en del av lösningen på klimatproblemet och arbeta för att bli ett klimatvänligare företag. Proffice är certifierade enligt ISO 14001 och vi har satt upp ett antal miljömål vi ska uppnå.
Läs mer.

Vi samarbetar med ideella organisationer och sociala företag som verkar inom dessa områden, bland annat genom att bidra med kompetens. Målsättningen är att utvecklas och växa tillsammans och därigenom skapa en positiv utveckling i samhället.

Samarbetspartners

Vi samarbetar med ett antal ideella organisationer. Våra samarbeten bygger helt eller delvis på att vi bidrar med det vi är bäst på och kärnan i hela vår affär; kompetens. På så sätt kan både våra partners och våra medarbetare utvecklas och växa. Vi bidrar dels med konsulttimmar, exempelvis kan frivilliga konsulter bidra när de är mellan uppdrag, dels med interna timmar, exempelvis vid mentorskap.

Med flera av våra partners samarbetar vi även kring arbetsträning. Detta innebär att medarbetare som varit sjukskrivna kan få möjlighet att arbetsträna hos vår partner.

Våra partners har hela eller delar av sin verksamhet inom något av våra fokusområden. De är noggrant utvalda och måste uppfylla våra kriterier. Våra samarbeten utvärderas en gång per år för att skapa dynamik och ständigt utvecklas. I samband med detta kommer vi även att bjuda in nya partnerföretag att söka till att bli Responsibility partner.