Proffice Group består av Proffice, Dfind och Antenn och har över 10 000 medarbetare.

Inom Proffice finns tre specialistbolag:

  • Proffice Care – specialiserade inom hälsa & sjukvård
  • Proffice Industrial & Logistics - specialiserade inom industri, lager & logistik och arbetar med kollektivanställda
  • Proffice Sverige – specialiserade på tjänstemän

Dfind är specialiserade inom fem områden: ekonomi, IT, systemutveckling, Life Science samt tekniska ingenjörer. De finns i storstadsområdena och är alla verksamma inom bemanning och rekryterting bortsett från Dfind Redpatch som är specialiserade på konsultarbete inom mjukvaruutveckling. 

Antenn är vårt specialistbolag inom jobbcoachning, omställning och karriärutveckling.

Alla som jobbar inom våra specialistområden är så väl experter inom rekrytering och HR som inom sitt specialistområde.