Nyss firades Pride i vår vackra huvudstad, Stockholm. Under några soliga – och regniga - dagar firades rätten att vara den du är och älska den du vill. Ordet stolt fick jag strax före semestern anledning att använda i ett samtal med mina kolleger vid kaffebordet. Det kom att handla om Proffices deltagande i årets Almedalsvecka i början på juli.

Jag beskrev min stolthet i att representera ett bolag som har en tydlig kultur och värdegrund. Den bygger på alla människors lika rätt och värde att bidra med sin kompetens på arbetsmarknaden.

Ett exempel på det är vårt engagemang i samarbetsforumet #Vidganormen. I Almedalen presenterade vi projektet som syftar till att ge akademiker med afrosvensk bakgrund arbete. Många av dessa har inga jobb eller enkla jobb som ligger långt ifrån deras kompetens och väldokumenterade utbildning. Afrofobirapporten som presenterades förra året, sätter fokus på frågan om Afrosvenskarnas situation i Sverige. En fråga som också uppmärksammades i regeringsförklaringen 2014 där man för första gången nämnde att afrofobi inte ska ha någon plats i Sverige.

Några intressanta fakta ut Afrofobirapporten

Bland de som invandrat till Sverige före 7 års ålder, som har hela sin utbildning i Sverige och som har en svensk högskoleexamen var 9,1 % arbetslösa tre år efter examen, att jämföra med 2,8 % bland inrikes födda. Bland de med arbete är risken stor att ha ett lågt betalt arbete.

Afrosvenskar födda och uppvuxna i Sverige, afrosvenskar med en inrikes förälder och en förälder född i något afrikanskt land likväl som afrosvenskar adopterade från Afrika har lägre förvärvsfrekvens och högre arbetslöshet än inrikes födda med två inrikes födda föräldrar. Strukturell diskriminering förekommer tydligt.

En rapport, bland många, släppt av Länsstyrelsen i Stockholms län 2014 visar att rekrytering ofta sker via informella nätverk, vilket gör att den strukturella segregeringen upprätthålls. Tillsammans med våra samarbetspartners, bland andra Afrosvenskarnas Riksförbund, Unionen, Arbetsförmedlingen och We Link Sweden vill vi ändra på detta!

Det var en varm stämning den regnfria sommarkvällen i Visby när bland andra Afrosvenskarnas talesperson Zakarias Zouhir berättade om vad #Vidga Normen innebär för honom och Afrosvenskarna. Den stämningen och engagemanget kommer jag bära med mig i höst när vi ska fortsätta att #Vidganormen.

Läs mer om vårt samarbete på följande länk: http://www.unionen.se/sites/default/files/konsult_finans_nr2_2015.pdf

Vidare kan jag rekommendera att ni läser Afrofobirapporten:
http://mkcentrum.se/wp-content/uploads/2014/12/Afrofobi-20140203-f%C3%B6r-webben.pdf

Anki Elken, Public Affairs på Proffice