I det personliga brevet lyfter du fram lärdomar som är relevant för det jobb du söker och beskriver varför du vill jobba med dessa arbetsuppgifter på deras företag.

Vad skriver du?

Ett effektivt brev fördjupar valda delar ur ett CV, men repeterar det inte i löpande meningar. Varje arbetsgivare har sin situation och sina behov. Därför måste vart och ett av dina ansökningsbrev ha olika innehåll. Ett standardbrev känns igen och blir oftast bortsorterat. Det finns inget ”rätt” sätt att skriva ett ansökningsbrev. Det finns dock ett råd som alla kan ha glädje av – att vara kortfattad, max en sida.

Ett bra brev/intresseanmälan får läsaren att tänka och känna:

  • Du väcker mitt intresse, jag vill veta mer om dig
  • Du vill jobba hos oss och kommer att vara motiverad
  • Du har kompetens att utföra arbetsuppgifterna
  • Du passar in i vår arbetskultur

Skriva brevet

Brevhuvud: överst på sidan skriver du företagets namn följt av namnet på kontaktpersonen. Skriv sedan ort och datum.

Rubrik: när du i ditt brev besvarar en platsannons skriver du "ansökan" och vilken tjänst du söker till. När du genom ditt brev visar intresse för ett företag som inte annonserat ut en tjänst, skriver du "intresseanmälan" och vilket yrkesområde du söker dig till.

Inledning och motivation: läsaren ska få en klar bild av vad du vill redan efter några sekunders läsning. Hade du ett telefonsamtal med läsaren, tacka och återkoppla till det. Var tydlig med vilken tjänst du söker och motivera varför du söker den. Det visar arbetsgivaren att du är motiverad att arbeta hos honom/henne.

Fundera igenom det som verkar lockande eller speciellt med jobbet. Vilka skäl finns till att du vill ha just det här jobbet? Vilka av dem är intressanta ur arbetsgivarens synvinkel? Skriv varför du vill ha den här tjänsten, inte varför du lämnat din tidigare tjänst.

Matchning: vad är det du ska lyfta fram för att matcha behoven du tolkat att arbetsgivaren har? Vilka exempel på erfarenheter och lärdomar bidrar till att skilja dig från andra sökande? I ditt CV beskrev du dina exempel utifrån vad du gjorde. I ditt brev ska du knyta an till de utvalda exemplen och, utan att upprepa dem i sin helhet, beskriva vad du lärde dig av dem. Då visar du att du förstår arbetsgivarens behov och att du har rätt erfarenheter och insikter för att uppfylla dem.

Avslutning: meningar som, ”jag ser fram emot att träffas”, fungerar bra som artig avslutning. Håll det enkelt.

Hälsning: använd en enkel hälsningsfras t ex ”Med vänlig hälsning”, samt för och efternamn. Undvik förkortningen MVH.

Kontaktuppgifter: avsluta med dina kontaktuppgifter.

Nästa steg, anställningsintervju