Ditt CV är en beskrivning av vem du är och vad du har gjort och är ett av de viktigaste verktygen när du söker jobb. Tänk på att ditt CV ska vara kort och koncist, max två sidor långt. Det ska vara överskådligt och lätt att läsa med tydliga rubriker, samt kommunicera din inriktning på arbetsmarknaden.

Ett bra CV ska visa att du svarar mot arbetsgivarens behov och får läsaren att tänka och känna att du har rätt kompetens för jobbet. Ditt CV måste alltså anpassas för läsaren, och du behöver därför olika CV:n för varje typ av arbete du söker.

Uppbyggnad

Det finns flera olika typer av CV:n. Det vanligaste är det där du lyfter din senaste tjänst först och skriver dina erfarenheter i den ordning de inträffade, med din senaste erfarenhet först. Då ser läsaren de mest aktuella uppgifterna först.

Om du inte har någon arbetslivserfarenhet kan du istället ta med de personliga egenskaper som du tror är viktiga för jobbet.

Innehåll

Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och födelsedata ska finnas med på samtliga sidor. Starta med att sammanfatta dina styrkor i en fras, matchad mot det sökta jobbet. Vidare fyller du i under följande rubriker:

Yrkeserfarenhet – företagsnamn, årtal och yrkesroll ska vara lätta att hitta. Arbetsuppgifterna skall vara enkelt beskrivna.

Utbildning/kurser – utbildningssamordnare, period och utbildningsnamn ska vara lätta att hitta. Kort beskrivning av ämneskurs/inriktning.

Data - /IT-kompetens – beskriv först programvara, system eller hårdvara. Sedan hanteringsnivå; mycket goda kunskaper, goda kunskaper, grundläggande kunskaper.

Språkkunskaper – skriv först vilket språk det gäller, sedan nivå i tal och skrift: flytande, mycket goda kunskaper, goda kunskaper, grundläggande kunskaper.

Övrigt – körkort av olika slag, certifikat, militärtjänst, föreningsarbete, förtroendeuppdrag.

Personligt – kort om familj och fritidsaktiviteter.

Referenser – skriv endast: lämnas på begäran.

Beskriv dina arbetsuppgifter

Gå kort och stegvis igenom vad du gjorde under en typisk dag på jobbet. Vilka ansvarsområden hade du? Skriv korta fraser som beskriver arbetsuppgifter som du utförde, börja med ett aktivt verb.

Nästa steg är att förse dina yrkeserfarenheter med konkreta exempel på erfarenheter. Genom att beskriva det du arbetat med i form av verkliga situationer blir det lättare för läsaren att förstå din kompetens. Du får även möjlighet att medvetet bygga in en matchning mot arbetsgivarens behov i ditt CV genom att välja exempel på erfarenheter som visar på det du vill framhäva i din kompetens.

Nästa steg, skriva personligt brev