Undersökning Till följd av dåligt fungerande IT-lösningar försvinner i genomsnitt 30 minuter arbetstid, varje dag. Det visar Unionens rapport Tjänstemännens IT-miljö 2015.

Undersökningen, som bygger på intervjuer med 2092 slumpvis utvalda personer, visar att endast fyra av tio chefer anser att IT-systemen på arbetsplatsen har införts utifrån väl förankrade förslag. Bland medarbetare är samma siffra ännu sämre – endast tre av tio. Fler än sex av tio av cheferna uppgav dessutom att de inte har fått vara med och påverka arbetsrutinerna vid införandet av ny IT.

Effekten av detta är ineffektiva IT-system som kostar företagen stora summor pengar i form av arbetstid som äts upp av IT-strul. Och en stor bov i dramat är utebliven information. Endast hälften av de svarande tjänstemännen uppgav att de fått tillräcklig information eller utbildning för att använda IT-systemen på rätt sätt.

Problemen till trots svarade ändå sju av tio tillfrågade att de har kunnat utföra sitt arbete med större självständighet tack vare IT-systemen

Här kan du läsa hela rapporten.