Vill du göra skillnad?

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet svarar för att den regionala kollektivtrafiken i, samt till och från Sörmland, utförs på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. Myndighetens övergripande mål är att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling.

Är du intresserad av att arbeta med utveckling och förändring? Värderar du ett hållbart samhälle högt och gillar du att ligga i framkant?

Sörmlands kollektivtrafikmyndighet söker dig som vill vara med och påverka! Du kommer att utreda hur trafiken kommer att se ut i framtiden. Du vet att kollektivtrafik har en viktig påverkan på samhällsutvecklingen. Du förstår att förutsättningarna för och drivkrafterna bakom att välja kollektivtrafiken som färdsätt ser olika ut för olika resenärsgrupper. Du drivs av att bidra till att vi når målet att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling.

Du leder och deltar i olika berednings-, utrednings- och utvecklingsprojekt samt fungerar som strategiskt expertstöd internt och externt i olika trafik- och samhällsplaneringsfrågor.

Att ta fram och utforma strategiska dokument inom myndigheten är en naturlig del av dina arbetsuppgifter. Du arbetar med att se helheten och planerar för ett långsiktigt trafiksystem. Samverkan med olika aktörer, myndigheter och kommuner för att driva enskilda och gemensamma projekt ingår i dina uppgifter.

Vi söker dig med en högskoleexamen inom exempelvis samhällsplanering eller miljö/teknik. Kanske har du disputerat och/eller har lång erfarenhet inom området.

Det är meriterande om du arbetat med liknande arbetsuppgifter tidigare. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Låter det intressant? Sök tjänsten på www.proffice.se senast den 23 oktober 2016. Frågor om tjänsten besvaras av rekryteringskonsult Åsa Sollén tel. 073-343 41 86 alternativt asa.sollen@proffice.se

Ort: Eskilstuna

Uppdragsgivare: Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Omfattning: Heltid

Fast månadslön