Du erbjuds ett spännande arbete med höga krav och stort ansvar men också intressanta möjligheter. Du är ansiktet utåt men även ledaren inom kommunen. I det externa uppdraget är du kommunens representant i lokala och regionala sammanhang. Inom organisationen är du den kraft som motiverar, inspirerar och bidrar till att skapa trivsel, delaktighet och engagemang.
Du kommer att arbeta strategiskt och långsiktigt för att skapa en fortsatt bra plats för Nora kommuns medborgare att bo och verka i.

Som kommunchef är du länken mellan den politiska ledningen och tjänstemannaorganisationen. Du är kommunens högsta tjänsteman och tillika förvaltningschef då kommunen sedan 2015 är en förvaltning där kommunstyrelsen är beslutande nämnd för verksamheterna. Nora kommun har omkring 10 500 invånare och drygt 800 personer arbetar inom kommunens verksamheter.

Som kommunchef ansvarar du för ledningsgruppen som arbetar med att samordna samt utveckla kommunövergripande och gemensamma frågor.
Du har helhetsperspektivet och är den som pekar ut den gemensamma färdriktningen.

Om du tycker att detta låter utvecklande och intressant kan du
vara den kommunchef Nora kommun söker!

Uppdragsgivare:
Nora kommun

Ort: Nora, 3,5 mil från Örebro

Omfattning: Heltid

Sista dag för intresseanmälan: den 6 November 2016

För information: Rekryteringskonsulter:
Urban Appelquist 0703-77 45 95
& Gabrielle Peteri 0733-43 41 41


Kvalifikationer:
Vi söker dig med relevant akademisk examen. Det är meriterande med någon form av dokumenterad ledarskapsutbildning. Du har väl dokumenterad erfarenhet av ledarskap på hög nivå och av att framgångsrikt leda chefer och samordna arbetet i en organisation. Du har erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation, gärna inom kommunal verksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsfrågor utifrån politiskt fattade beslut.

Som person är du kommunikativ och har förmåga att motivera och entusiasmera samtidigt som du är lyhörd för din omgivning. Du är tydlig och trygg i ditt ledarskap och utvecklar dina medarbetare genom delaktighet och samverkan. Din strategiska förmåga är väl utvecklad och du arbetar alltid utifrån ett helhetsperspektiv för kommunens bästa.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Organisations-/företagsbeskrivning:
I Nora kommun arbetar vi aktivt för att skapa attraktiva arbetsplatser där medarbetarnas kunskap och erfarenhet tas tillvara och där det finns utrymme för lärande, förändring och utveckling av det dagliga arbetet.


Trästaden Nora är under utveckling och tradition och innovation går hand i hand! Nora kommuns genuina värden tillvaratas och nya kvalitéer utvecklas.

Nora kommun har starka kulturvärden och ett brett föreningsliv som ger goda förutsättningar för bästa livskvalitet samtidigt som närheten till Örebro ger ökade möjligheter.

Läs gärna mer på: www.nora.se