Teknikområdet Geoteknik på Norconsult har en mycket stark ställning på den svenska marknaden. Uppdragen spänner från rena specialistuppdrag till tvärfackliga uppdrag i de olika marknadsområdena; främst gentemot infrastruktur, energi, arkitektur, bygg, VA och samhällsplanering. Idag är vi drygt 30 medarbetare, verksamma på kontor i Göteborg, Luleå och Ludvika. Geoteknikerna är delaktiga i ett nordiskt facknätverk och arbetar även en hel del gentemot den norska marknaden.

Inom teknikområdet har man lång erfarenhet av geotekniska undersökningar för grundläggning av byggnader och anläggningar. Geoteknikerna är engagerade i alla byggfaser, från tidiga förstudier för detaljplan till komplexa arbetshandlingar i infrastrukturprojekt. De agerar även som tekniskt beställarstöd i byggprocesser. Beställarbasen är bred, från privata entreprenörer till stora offentliga beställare som t.ex. Trafikverket. Med det helägda dotterbolaget Norconsult Fältgeoteknik AB som har ca 25 medarbetare, klarar man tillsammans de tuffa jobben i både svår terräng och på vatten.

Pågående och genomförda uppdrag: Teknikområdet Geoteknik har många spännande uppdrag på sin meritlista. Nedan redovisas exempel på uppdrag vi utfört/utför inom våra marknadsområden.

Arkitektur och Bygg: De sista åren har vi arbetat med att få en stabil grund och schakt för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. För närvarande pågår ett antal projekt med höghus i Göteborg bl.a. Karlatornet, en ca 200m hög byggnad vid Lindholmen. Vi har utfört geoprojektering för det tredje tornet vid hotell Gothia och för hotell Post vid centralstationen i Göteborg. Vi har utrett samt åtgärdat vibrationerna på Gamla Ullevi.

Samhällsplanering: Vi har utfört geoteknik för 100-tals bostads- och industri exploateringar. Flertalet av dessa är utförda i Göteborg- och Stockholmsområdet. Vi har upprättat påseglingsskydd i Göta Älv inför bostadsbyggande av Älvstranden. Vi har utfört stabilitetsutredningen utmed Göta älv, sträckan från Angeredsbron till Älvängen.

Infrastruktur: Vi arbetar med två järnvägsplaner för dubbelspårsutbyggnad på Malmbanan mellan Peuravaara och Riksgränsen på delsträckorna Rautas-Rensjön och Rensjön-Bergfors.

Vi har utfört geoteknik på ett flertal vägplaner inklusive bygghandlingar för Trafikverket, t.ex. E20 sträckan Kristineholm-Bälinge och trafikplats Kvarnholmen i Nacka kommun samt trafikplats Stora Sjögestad i Linköping. Vi har arbetat med arbetshandlingar för entreprenörer i totalentreprenader för riksväg 40 Ulricehamn Dållebo-Hestra och bygghandling för 9km 2+1 väg inklusive 7 broar väg 27 Gislaved. I Norge har vi projekterat förstärkning och utbyggnad av Alcoa hamn i Mosjöen.

Energi: Geoteknikerna har grundlagt vindkraftverk över hela Sverige. Vi arbetar med ombyggnad av Hylte dammanläggningen.

Vatten o Avlopp: VA-Projekt Östralänken i Luleå i samverkan med entreprenör och beställare. Projektering för högvattenskydd för ett flertal vattendrag, t.ex. Kungsbackaån, Säveån och Danderyd. Projektering av överföringsledning mellan Mölndal och Kungsbacka.

Miljö: Omfattande saneringsprojektering och förstärkningsåtgärder för objektet ”Tidermans utfyllnadsområde, fastighet Surte 2:38”, ett geotekniskt känsligt strandområde vid Surte i direkt anslutning till Göta Älv. Geoteknisk bedömning (översiktlig stabilitetskontroll) för Bräckornas deponi i Kungsbacka.

Möjligheter: Teknikområde Geoteknik är en del av affärsområdet Väg & Bana i Sverige som sammantaget består av ca 150 medarbetare. Vi är öppna för att växa inom geoteknik på flera orter där vi är etablerade. En möjlig placering för vår nästa geotekniker kan vara något av Norconsults 18 kontor mellan Malmö och Luleå. Vi finns på följande orter: Luleå, Piteå, Umeå, Örnsköldsvik, Östersund, Sundsvall, Hudviksvall, Älvkarleby, Ludvika, Kristinehamn, Västerås, Uppsala, Stockholm, Örebro, Göteborg, Halmstad, Växjö och Malmö.

Kvalifikationer: Vi söker dig som är utbildad civilingenjör och har arbetat minst 5 år som geotekniker. Du har en hög teknikkompetens och drivs av att göra dina kunder nöjda och glada.

För information: I den här rekryteringen samarbetar Norconsult med Dfind Science & Engineering. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så ansök därför så snart som möjligt via www.dfind.se. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Martina Berg, 072-706 42 32 martina.berg@dfind.se

Organisations-/företagsbeskrivning: Medarbetarägda Norconsult med 455 anställda i Sverige och 3000 i koncernen är inne i en expansiv fas och är ett av Sveriges konsultföretag inom samhällsplanering och energiförsörjning. Vi är samhällsbyggaren med helhetssyn och har fokus på innovativa, hållbara lösningar. Att utveckla ett hållbart samhälle kräver engagemang och förmåga att knyta upp enskilda expertkunskaper till en komplett lösning.

Att arbeta för Norconsult innebär att du kommer att få vara med att forma både företagets och din egen framtid då det är ett medarbetarägt företag. Med ägarengagemang, erfarenhet och intresse för samhällsbyggnad utvecklar du tillsammans med övriga kompetenser hållbara lösningar för våra kunder.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Uppdragsgivare: Norconsult

Ort: Sverige, placering på något av 18 kontor

Omfattning: Heltid, tillsvidare

Sista ansökningsdag: 2016-10-31