Vill du ha ett stimulerande, utmanande och utvecklande arbete? Köpings kommun är med drygt 25 000 invånare centrum i västra Mälardalen. Vi är i ett expansivt skede med stort fokus på stadsbyggnads- och infrastrukturfrågor, företagande och tillväxt. Som exploateringsingenjör på markavdelningen är du en av de viktigare länkarna i det utvecklingsarbetet.

Stadsarkitektkontoret söker

Exploateringsingenjör till markavdelningen

Stadsarkitektkontoret arbetar för att skapa förutsättningar för ett attraktivt, hållbart och klimatsmart samhälle. Kontoret har ansvar för bl.a. planfrågor, bygglov, GIS, mark- och exploatering och förvaltning av hamnen. Kontoret har idag 16 medarbetare och du pendlar lätt hit från både Västerås, Eskilstuna och Örebro. Markavdelningen ingår i Stadsarkitektkontoret och ansvarar för kommunens markförsörjning, mark/hamnförvaltning och exploateringsverksamhet.

Arbetsuppgifter
Som exploateringsingenjör arbetar du brett med mark- och exploateringsfrågor ur ett tekniskt, ekonomiskt och juridiskt perspektiv. I Köpings kommun ges du som exploateringsingenjör möjlighet att medverka från planering till genomförande av olika samhällsbyggnadsprojekt. Du får på så sätt en inblick och kunskap i hela kedjan, från start till mål. Du bidrar genom ditt arbete till att bygga ett hållbart samhälle och har chansen att förändra Köpingsbornas vardag och kommunens framtid.

Du kommer att arbeta aktivt i hela samhällsbyggnadsprocessen, från planprocess till genomförande av markanvisningar, exploateringsavtal, plankalkyler samt handläggning av olika fastighetsjuridiska frågor. Du kommer även att vara involverad i förhandlingar vid köp och försäljning av fastigheter med ett särskilt ansvar för verksamhetsmark. Arbetet kan bedrivas både självständigt samt i interna och externa projektgrupper med många olika kompetenser representerade

Rollen innebär ett socialt utåtriktat arbete med många kontakter med markägare, byggföretag, kommuninvånare och representanter för andra förvaltningar inom kommunen. I uppdraget ingår även att samordna genomförandefrågor i planarbetet.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är lantmätare, civilingenjör med inriktning mot samhällsbyggnad, mark och exploatering eller annan universitets- eller högskoleutbildning som vi bedömer likvärdig. Du har en kunskapsbas och erfarenhet av att tillämpa fastighetsjuridik och arbeta med genomförandefrågor i den fysiska planeringen. Har du erfarenhet av projektledning och arbete i en politiskt styrd organisation och/eller konsultverksamhet är meriterande.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och värderar att du är strukturerad, lösningsorienterad, nytänkande och har en god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du har lätt att kommunicera på svenska och att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. B-körkort är ett krav.

Välkommen med din ansökan!

Sista ansökan: 30 oktober 2016

Kontakt: Rekryteringskonsult Ann-Catrine Nilsson-Gärd tel 0733-434341, Mark- och exploateringschef Mikael Norman, tel 0221-252 45.

Fackliga företrädare:Adriana Skaba, tel. 0221-252 55 Sveriges Ingenjörer Tom Rundqvist, tel. 0221-252 81 Vision

Övriga fackförbund nås via nämndens expedition, tel. 0221-252 75.

Ort: Västmanland