Göteborgs Stad står inför en utvecklingsfas vars like inte setts på hundra år. Älvstaden och andra stadsdelar växer fram och parallellt med detta rustar staden för sitt 400-årsjubileum. Till Stadsbyggnadskontoret söker vi Avdelningschef Plan att vara med och skapa framtidens Göteborg.
Som chef för planavdelningen arbetar man på uppdrag av Stadsbyggnadsdirektören och ingår i Stadsbyggnadskontorets ledningsgrupp. Tjänsten innebär fullt personal-, ekonomi-, och verksamhetsansvar för kontorets största avdelning, som består av ca 90 medarbetare, varav sex Enhetschefer. Stadsbyggnadsvisioner och politiska måldokument ska omsättas i avdelningens arbete och göra ett tydligt avtryck i all planering. Det sker ett nära samarbete med byggnadsnämnd, näringsliv, medborgare och massmedia. En viktig del av arbetet blir även att utveckla kontorets kontakter och kommunikationen med invånare och näringsliv.

Kvalifikationer:
Vi söker dig med akademisk examen inom ett för tjänsten relevant område. Du har lång erfarenhet av stadsplanering och av att leda i en politiskt styrd organisation. Vi utgår från att du är väl insatt i plan och byggbranschen. Som person uppfattas du som tydlig och strukturerad. I din ledarroll är du lyhörd i kombination med beslutskraftig och har en god kommunikationsförmåga, såväl muntligt som skriftligt.

För information:
I den här rekryteringen samarbetar Göteborgs Stad med Dfind Science & Engineering. Har du rätt profil uppmuntrar vi dig att inte vänta med din intresseanmälan utan skicka in den snarast då intervjuer och urval görs löpande. Intresseanmälan mottages av rekryteringskonsulterna:

Martina Berg 072-706 42 32 martina.berg@dfind.se eller

Johanna Engblom 072-532 84 41 johanna.engblom@dfind.se

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Organisation:
Stadsbyggnadskontoret arbetar efter visionen att leda ett stadsbyggande i världsklass så att människor kan förverkliga sina drömmar. Vår verksamhetsidé är att vi gör det möjligt att bygga i Göteborg och vi guidar hela vägen. Vi ska skapa förutsättningar för en stor arbetsmarknadsregion och skapa bostäder med kvalitet i en inbjudande offentlig miljö. Samtidigt ska vi verka för att staden blir hållbar ur alla perspektiv, inte minst klimat och socialt. Planeringen av det framtida Göteborg är ett lagarbete på stadsbyggnadskontoret och i samarbete med andra förvaltningar.

Uppdragsgivare: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad

Ort: Göteborg