Brinner du för att arbeta med logistik och har du lätt för att lyfta blicken för att se helheten? Är du en engagerad och lösningsorienterad ledare som vill vara med att skapa APLs nya centrallager i Malmö? Då kan du vara vår nästa medarbetare på APL.

I rollen som Avdelningschef Materialhantering ansvarar du för APLs lager och övrig materialhantering. Som avdelningschef ingår du i ledningsgruppen för leveransorganisationen SPU (Supply, Produktion, Utveckling).

APL genomgår för närvarande en större strukturomvandling där bland annat centrallagret med tillhörande kringfunktioner flyttas från Göteborg till Malmö. En viktig uppgift är att bygga upp den nya materialhanteringen. Detta i samarbete med ledare i förändringsprojektet, processägare och linjeorganisation. Därmed finns det goda möjligheter att påverka framtida arbetsmetoder, implementera nya idéer samt rekrytera rätt personal för uppgiften.

Materialhanteringens huvudsakliga arbetsuppgifter är godsmottagning, utleveranser, lagerhållning, provtagning av hemkommet material, ompackning av vissa råvaror, insanering av material till tillverkningens rena zoner samt inventeringar.

I rollen ingår att sätta mål, budgetera, utveckla, utbilda, informera, genomföra medarbetarsamtal, lönesätta och övrigt som hör chefsrollen till. Ett stort fokus ligger på uppföljning av mål och nyckeltal.

Allt arbete kräver tvärfunktionellt samarbete och hantering och koordinering i flera gränssnitt. De vanligaste funktionerna som är inblandade är Inköp, Tillverkning, Finans, QC och QA. I några fall även Fastighet om det krävs modifiering av lokaler eller media.

Kvalifikationer:
Du har gedigen och dokumenterad erfarenhet av materialhantering i verksamheter med stränga regleringar. Vidare ledaregenskaper med budget och personalansvar samt arbete i ledningsgrupp. Som person är du en stark ledare med en mycket god motivations- och kommunikationsförmåga, både i tal och skrift på svenska och engelska. Har du en akademisk utbildning inom området är detta ett plus. Vi ser du som chef i APLs organisation lever efter våra värdeord: Affärsmässig, Lyhörd, Lösningsorienterad, Ansvarstagande
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Välkommen med din ansökan!

För information: Rekrytering sker i samarbete med Dfind Science & Engineering. Vill du veta mer om tjänsten, kontakta Camilla Wern tel. 0733-436098.

Uppdragsgivare: APL

Ort: Malmö

Omfattning: Heltid

Sista ansökningsdag: 2016-10-02

Organisations-/företagsbeskrivning:
APL är en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel. APL är också en ledande kontraktstillverkare inom Life science i Skandinavien med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL har mer än 30 års erfarenhet av läkemedelsutveckling och omsätter årligen ca 1.2 mdkr. APLs 535 medarbetare är verksamma vid fyra produktionsanläggningar runt om i Sverige samt vid beredningsenheter i anslutning till sjukhus. Läs mer på www.apl.se.