Vi ger människor och företag möjlighet att utvecklas genom att vara ett engagerat, lyhört och lösningsorienterat bemanningsföretag. Allt vi gör tar avstamp i denna idé. Våra anställda får genom kollektivavtal en trygg anställning och möjlighet att utvecklas genom de olika uppdragen på Proffice.

Vi vill bidra till ett hållbart arbetsliv och engagerar oss i frågor som mångfald och likabehandling, ungdomar och jobb samt miljö. Vi rekryterar efter kompetens och det är självklart för oss att ingen väljs bort på grund av ursprung, religion, kön, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning – vi måste ta tillvara på all kompetens. Vi internutbildar vår rekryterande personal i mångfaldsrekrytering.

Vidare är stora delar av koncernen är ISO-14001:2004-certifierade (miljö) och hela koncernen har miljömål för exempelvis resor, el och pappersförbrukning.

Proffice hållbarhetsrapporterar enligt Global Reporting Initiative, GRI. Här kan du läsa mer om det.