Genom att bli lönekonsult hos oss blir du anställd hos oss på Proffice Care men jobbar ute hos någon av våra kunder. Nedan kan du läsa om hur det går till rent praktiskt.

Vad behöver vi från dig?

För att kunna presentera dig för våra kunder behöver vi få in några viktiga dokument från dig.

  • CV med 2 referenser
  • Kopia på ev legitimation samt specialistbevis
  • Specialistbevis och kopia på ID-handling

Om du är osäker, kontakta en konsultchef så får du information om vad just du behöver skicka in eller komplettera med.

Har du inte ett färdigt CV?
Nedan är en mall som du kan använda för att snabbt skapa ett eget CV.

Du hittar vår CV-mall här.

Vad krävs för att få jobba för Proffice Care?

För att bli anställd hos oss på Proffice Care krävs en svensk legitimering och minst ett års erfarenhet av svensk sjukvård.

Trygghet och personalförmåner

Medarbetarsamtal

I din roll som konsult för Proffice Care har du nära kontakt med din konsultchef. Detta innebär en trygghet för dig eftersom du alltid kan vända dig till din konsultchef som vet vem du är, vilket uppdrag du är på samt vem kunden är och vilka förutsättningar som råder på din arbetsplats.

Din konsultchef ser också till att du får den introduktion du behöver samt genomför uppföljningar såväl med dig som med kunden. Om du har en längre anställning hos oss är det också den konsultchef som håller medarbetarsamtal med dig. Dessa hålls vanligtvis en gång om året.

Personalstöd

Att arbeta inom vården som konsult kräver ett stort engagemang och flexibilitet. Konsultarbetet kan också innebära att man till viss del står utanför det nätverk som normalt finns kring en arbetsplats. Om du som anställd stöter på problem som gör att du mår dåligt i ditt arbete kommer Proffice Care som arbetsgivare hjälpa dig. Den du i första hand ska vända dig till i dessa frågor är din konsultchef.

Vi vill ha ett öppet och förtroendefullt arbetsklimat där vi kan diskutera olika problem som kan uppstå. Genom medarbetarsamtal, uppföljningar och vardaglig kontakt vill vi på bästa sätt stödja dig som medarbetare. Proffice Care har också möjlighet att erbjuda fortsatt externt stöd om behov av sådant finns till den enskilde medarbetaren.

Rekryteringsbonus

Om du hjälper oss att hitta nya medarbetare så ger vi dig en bonus för detta.

Företagshälsovård

Proffice Care använder Feelgood för företagshälsovård. Kontakta din konsultchef om du har behov av att komma i kontakt med företagshälsovården.

Tystnadsplikt och sekretess

Förhållandet mellan Proffice Care och konsulten grundar sig på ömsesidig lojalitet och ett ömsesidigt förtroende. Konsulten ska iaktta diskretion rörande såväl Proffice Care som kunden. Därför signerar du som konsult ett dokument om tystnadsplikt gentemot både Proffice Care som företag samt gentemot kund och de patienter/boende/vårdtagare du kommer i kontakt med.

Kollektivavtal

Proffice Care har följande kollektivavtal: Kommunal & Vårdavtalet, Tjänstemannaavtalet och Arbetaravtalet.

Friskvårdsbidrag

Proffice Care subventionerar kostnad för friskvård med upp till 1.500 kr per år och anställd. Hur mycket du har rätt till står i relation till hur mycket du arbetar. Friskvårdsbidraget kan användas till enskilda aktiviteter. Du kan även nyttja de rabatter och erbjudande som Profficekoncernen har med olika anläggningar genom rikstäckande eller lokala avtal.

Försäkringar och pension

Proffice Care har via kollektivavtalen flera försäkringar för sina anställda.

ITP försäkringen kompletterar det skydd vi har genom den allmänna försäkringen och bygger på ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Proffice Care tillämpar pensionsplanen ITP1 till samtliga anställda. Detta innebär att du har en tilläggspension som kompletterar den allmänna ålderspensionen. Utöver det ingår även tjänstegrupplivförsäkring (TGL) samt trygghetsförsäkring (TFA). TGL är ett skattefritt engångsbelopp som betalas ut till de efterlevande om den anställde avlider före pensioneringen. TFA är en trygghetsförsäkring som gäller vid olycksfall under arbetstid samt vid färdolycksfall till och från arbetet.

Patientförsäkring

När det gäller patientförsäkring är det arbetsplatsen och inte Proffice Care som står för den. Enligt Patientskadelagen är alla vårdgivare skyldiga att teckna en patientförsäkring för all vårdpersonal – även inhyrd.

Arbetsskadeförsäkring

Proffice Care har en arbetsskadeförsäkring för våra konsulter under tjänstgöringsperiod hos oss. När du är ute och arbetar hos våra kunder och det gäller felbehandlingar omfattas du av de försäkringar som den aktuella vårdinrättningen har.

Tidrapportering och lön

Som arbetsgivare är vi skyldiga enligt arbetstidslagen att ha kontroll över arbetade timmar, aktiv tid vid jour samt beredskapstjänstgöring. Din arbetade tid används sedan som underlag inför kommande löneutbetalning samt som fakturaunderlag till kund. Efter avslutad vecka redovisar du din tid genom att fylla i en tidrapport och skicka till oss. Löneutbetalning sker i efterskott den 25:e varje månad.

Tidrapport hittar du här.

Obekväm arbetstid ersätts alltid minst i enlighet med gällande kollektivavtal. Vid mertid/övertid är det viktigt att du får det godkänt av verksamhetschef med underskrift innan du skickar in tidrapporten till oss.

Resor och boende

Proffice Care kan hjälpa dig sm vill att ordna med resa och bostad. Både boende och resa är en skattepliktig förmån och läggs på din lön. Din konsultchef ger dig information om bostad och resor i samband med uppdraget.

Hälsodeklaration

Har du arbetat inom sjukvården eller själv sjukvårdats utanför Norden de senaste 6 månaderna måste du göra MRSA-odling innan du byter arbetsplats. Kontakta din konsultchef för mer information.

E-legitimation

SITHS-kort är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. SITHS är anpassat till alla nationella tjänster inom e-hälsa, vilket gör att du kan komma åt information och logga in i system vart du än befinner dig i landet. Syftet med SITHS-kort är framförallt för att uppfylla nationella krav på säkerhet och identifiering i system där patientinformation hanteras.

För dig som arbetar via bemanningsföretag krävs att du har ett SITHS-kort alternativt ID-kort med e-legitimation. SITHS-kortet skall alltid medtas på ett uppdrag med befintliga pinkoder.

Väl anställd hos Proffice Care kan din konsultchef hjälpa dig med ett Telia-e-leg samt ett Siths-certifikat.

Pensioner och försäkringar

Proffice Care har en ansvarsförsäkring som täcker all verksamhet som du som konsult bedriver på uppdrag av våra kunder. Om du är intresserad av andra försäkringar gällande pension och sjukförsäkringar kan du kontakta oss för mer information.

Starta eget bolag

Är du intresserad av att starta företag och jobba som underleverantör till oss? Vi erbjuder ett kostnadsfritt rådgivningssamtal i samarbete med PWC. Kontakta oss för mer information.

Intresseanmälan

Vi hjälper dig gärna med att hitta uppdrag som passar just dig. Fyll i intresseanmälan nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Har du inget CV färdigt?
Då är du välkommen att ta kontakt direkt med våra konsultchefer.