Publicerad: 2016-01-15

Nu har vi nytt Ramavtal med Landstinget i Västmanland. Avtalet startar från och med 1 januari 2016 och gäller Läkare inom slutenvården.