På Proffice Care är det givna målet att vara med och verka för en god och optimal sjukvård och omsorg. För att lyckas med detta och för att nå verksamhetens övergripande mål vet vi hur avgörande det är att hitta rätt specialister och ledare.

Vi är det Nordiska vårdbemanningsföretaget som via konsultchefer knyter till oss och skapar utvecklingsmöjligheter för läkare och specialistsjuksköterskor. Utifrån vårt nätverk erbjuder vi bemanning med särskilt utvalda specialister till vårdgivare i Norden. Vi ser till att våra kunder erhåller rätt kompetenser för de behov som uppstår. Vi ökar vårdgivares konkurrenskraft och förbättrar deras förmåga att hantera utmaningar genom våra huvuderbjudanden; att hyra in personal och få hjälp med rekrytering

På Proffice Care lyssnar vi alltid på våra kunder och är öppna för nya idéer och arbetssätt. Därför kan vi ligga i framkant och erbjuda skräddarsydda och innovativa lösningar som hjälper våra kunder att utföra sina uppdrag och utveckla sin verksamhet. 

Vi finns i hela Sverige och Norge med representation av läkare och sjuksköterskor. Genom att vara engagerade, lyhörda och lösningsorienterade har vi blivit Nordens ledande aktör inom bemanning av läkare och specialistsköterskor.

Den som är i behov av personal inom vårdsektorn kan tryggt vända sig till oss.

Snabbfakta

  • Ett av Nordens största specialistbolag inom bemanning och rekrytering av vårdpersonal  
  • Auktoriserat bemanningsbolag
  • ISO-certifierade
  • Verksamma i Sverige, Norge och Danmark
  • Vi är en del av det globala HR-tjänsteföretaget Randstad