Genom att bli lönekonsult hos oss så blir du anställd hos oss på Proffice Care men jobbar ute hos någon av våra kunder. Nedan kan du läsa om hur det går till rent praktiskt.

Vad behöver vi från dig?

För att kunna presentera dig för våra kunder behöver vi få in några viktiga dokument från dig.

  • CV med 2 referenser
  • Kopia på legitimation
  • Specialistbevis och kopia på ID-handling

Om du är osäker, kontakta en konsultchef så får du information om vad just du behöver skicka in eller komplettera med.

Har du inte ett färdigt CV? Nedan är en mall som du kan använda för att snabbt skapa ett eget CV.

Du hittar vår CV-mall här.

Vad krävs för att få jobba för Proffice Care?

För att bli anställd hos oss på Proffice Care krävs en svensk legitimering och minst ett års erfarenhet av svensk sjukvård.

Tidrapportering och lön

Som arbetsgivare är vi i enlighet med arbetstidslagen skyldiga att ha kontroll över dina arbetade timmar, aktiv tid vid jour samt beredskapstjänstgöring. Din arbetade tid används sedan som underlag inför kommande löneutbetalning samt som fakturaunderlag till kunden. Efter avslutad vecka redovisar du din tid genom att fylla i en tidrapport och skicka till oss. Löneutbetalning sker i efterskott den 25:e varje månad.

Tidrapport hittar du här.

Vid mertid/övertid är det viktigt att du får det godkänt av verksamhetschef med underskrift innan du skickar in tidrapporten till oss.

Resor och boende

Om du vill så kan Proffice Care hjälpa dig med att ordna resa och bostad. Både boende och resa är en skattepliktig förmån och läggs på din lön. Din konsultchef ger dig information om bostad och resor i samband med uppdraget.

Hälsodeklaration

Har du arbetat inom sjukvården eller själv sjukvårdats utanför Norden de senaste 6 månaderna måste du göra MRSA-odling innan du byter arbetsplats.Kontakta din konsultchef för mer information.

E-legitimation

SITHS-kort är en tjänstelegitimation för både fysisk och elektronisk identifiering. SITHS är anpassat till alla nationella tjänster inom e-hälsa, vilket gör att du kan komma åt information och logga in i system vart du än befinner dig i landet. Syftet med SITHS-kort är framförallt för att uppfylla nationella krav på säkerhet och identifiering i system där patientinformation hanteras.

För dig som arbetar via bemanningsföretag krävs att du har ett SITHS-kort alternativt ID-kort med e-legitimation. SITHS-kortet skall alltid medtas på ett uppdrag med befintliga pinkoder.

Väl anställd hos Proffice Care kan din konsultchef hjälpa dig med ett Telia-e-leg samt ett Siths-certifikat.

Pensioner och försäkringar

Proffice Care har en ansvarsförsäkring som täcker all verksamhet som du som konsult bedriver på uppdrag av våra kunder. Om du är intresserad av andra försäkringar gällande pension och sjukförsäkringar kan du kontakta oss för mer information.

Starta eget bolag

Är du intresserad av att starta företag och jobba som underleverantör till oss? Vi erbjuder ett kostnadsfritt rådgivningssamtal i samarbete med PWC. Kontakta oss för mer information.

Intresseanmälan

Vi hjälper dig gärna med att hitta uppdrag som passar just dig. Fyll i intresseanmälan nedan så kontaktar vi dig inom kort.

Har du inget CV färdigt? Då är du välkommen att ta kontakt direkt med våra konsultchefer.