Porträtt När barn- och ungdomspsykiatrikern Anita Jülke Drufhagel gick i pension för sju år sedan började hennes nya fria yrkesliv – som konsultläkare.

-Jag har alltid jobbat och tycker mycket om mitt nuvarande arbete som barn- och ungdomspsykiater. Pensionen gav en frihet i jobbet som jag inte hade haft tidigare. Jag tjänstgör som konsultläkare och kombinerar jobbet med att driva och utveckla mitt livsprojekt; att hjälpa barn från fattiga områden i Sydafrika och stödja verksamheter i Spanien.

För Anita kom uppdraget för Proffice precis i rätt tid. Sedan slutet av 2013 arbetar hon som barn- och ungdomspsykiatriker i Jämtland samt Västernorrland och fördelar sin arbetstid mellan barn – och ungdomspsykiatriska mottagningarna i Östersund och Örnsköldsvik.

Sin lediga tid ägnar hon bland annat åt att stödja ett projekt i Sydafrika, "A chance for every child" , ett samarbete mellan biståndsorganisationen Sofia i Järna och Novalisinstitutet i Cape Town. De extrapengar som behövs för att stötta verksamheten i Sydafrika ekonomiskt får hon genom sitt arbete för Proffice Care. Utan det arbetet hade det inte varit möjligt. Hon hinner också med en utbildningsverksamhet i Järna där hon bor och tidigare arbetat på halvtid på Vidarkliniken vid sidan av sitt barnpsykiatriska arbete i Södertälje.

-Jag tycker att jag har hittat den perfekta kombinationen av arbete och egen tid. Det är stimulerande, roligt och omväxlande att vara hyrläkare; jag möter många människor från olika kulturer och med olika problem samtidigt som jag kan vara en hjälp och ge avlastning för de ordinarie läkarna. Jag får tid och har råd att tillbringa tid i Cape Town i Sydafrika där jag kan stödja projektet som skall ge lärare i skolor belägna i fattiga områden och anställda på barnhem insikter om vad barn och unga behöver för att växa upp med självförtroende samt vilja att klara sin skolgång för att förverkliga egna livsmål. De flesta barn i dessa områden har som ända livsmål att överleva till vuxen ålder. De har i dag mycket begränsade möjligheter till ett positivt självförverkligande. Arbetet har mottagits väldigt bra av lärare, barnhemspersonal samt ansvariga inom regering och området för social verksamhet. Efterfrågan på mer kunskap om, och redskap för hur hjälpen till barnen bör utformas har lett till ett fortsättningsarbete där jag gärna vill fortsätta mitt stöd på olika nivåer.

Tonårsgraviditeterna i Cape Town är väldigt omfattande, ofta en effekt av övergrepp och våldtäkter. Anita förbereder ett terapiarbete för våldtagna tonåringar och översätter en arbetsbok för personal som ska arbeta med terapi på plats i Sydafrika. Arbetsboken beskriver terapins innehåll och används i dag vid motsvarande problem i Sverige med bra hjälp till de som utsatts. Ett samarbete har inletts med andra organisationer och barnpsykiatrin i Cape Town.

Många bollar i luften för en pensionär? Inte för Anita Jülke Drufhagel som hela sitt vuxna liv har arbetat med och brunnit för att hjälpa sina medmänniskor dels genom bistånd och genom sitt arbete inom barn- och ungdomspsykiatri.

-Jag började intressera mig mer för barns och ungdomars villkor när jag själv fick barn. Då insåg jag ännu tydligare hur viktigt det är att se de unga och förebygga i tid. Barn är så utsatta! I Östersund samarbetar man inom barnpsykiatrin med barnrehabiliteringen, vilket betyder mycket för att underlätta vården eftersom det ofta finns en samsjuklighet av olika handikapp hos barn och ungdomar. För mig är det betydelsefullt. Jag får ofta höra att jag gör skillnad där jag är och det är gör mig glad!

Önskan att göra skillnad och att lägga ner tid och kraft på att hjälpa andra går som en röd tråd genom Anita Jülke Drufhagels 74-åriga liv. I mitten av 1960-talet arbetade hon en period i Francos Spanien och blev upprörd över det hon såg. Fattigdom och orättvisor. Det hade hon inte tidigare upplevt hemma i Sverige.

-Då bestämde jag mig för att bli läkare och kunna hjälpa de svaga i samhället.

Anitas make är också läkare och har förståelse för hennes engagemang och för att hon är borta en hel del. Också de tre numera vuxna barnen i familjen har stöttat henne i det hon har gjort.

- Nu, i min nya karriär som hyrläkare känner både jag och familjen att jag kan uppnå balans och mer glädje i livet. Jag jobbar när jag vill och kombinerar jobbet med andra projekt som jag brinner för. Det kunde knappast vara bättre, säger Anita Jülke Drufhagel.

Vill du också arbeta som konsultläkare inom psykiatri för Proffice Care?

Välkommen att kontakta vår konsultschef Per Söderberg. Du hittar aktuella uppdrag här.


Per Söderberg
Konsultchef psykiatri

070 859 62 31
per.soderberg@profficecare.se

Mejla gärna!