Aktuellt Är du sjuksköterska eller läkare med specialistutbildning? Då finns det jobb för dig. Det visar en rapport från Arbetsförmedlingen som kartlägger framtidsutsikterna inom 200 yrken.

Arbetsförmedlingen har rankat de mest efterfrågade yrkena. Högst upp på topplistan finns en rad specialistyrken inom sjukvården. Listan toppas av sjuksköterskor, psykiatrisk vård och följs av operations- och röntgensjuksköterskor samt sjuksköterskor inom akutsjukvård, grundutbildade sjuksköterskor, geriatriksjuksköterskor, barnsjuksköterskor, barnmorskor och distriktsköterskor. Det är också stor brist på undersköterskor och läkare, särskilt specialistläkare.

Per Söderberg, konsultchef på Proffice Care bekräftar att bristen på sjuksköterskor, särskilt specialistsjuksköterskor och specialistläkare är fortsatt stor.

-Vi jobbar för högtryck och letar ständigt efter kompetenta medarbetare både för uthyrning och för rekrytering. Vi noterar att det även är stor brist på specialistläkare inom t.ex. Allmän-, Rätts- samt Barn- och Ungdomspsykiatri. Inom kriminalvården söks specialistläkare inom psykiatri och allmänmedicin med erfarenhet av patienter med beroendeproblematik.

Behoven av resursläkare inom psykiatri varierar från heltid till några timmar per vecka vilket ger stort utrymme för individuella lösningar.

Arbetsförmedlingens rapport visar att bristen på arbetskraft ökar inom nästan samtliga områden på arbetsmarknaden. Men samtidigt som de privata arbetsgivarna i allmänhet hittar arbetskraft är det svårare i offentlig sektor.

- Många verksamheter inom landstinget har av olika skäl svårt att rekrytera fast anställd personal och behöver därför bredda basen för bemanning av vakanser samt rekrytering, säger Per Söderberg.

Genom inhyrning av regelbundet återkommande resursläkare ökas möjligheterna att hitta lösningar. Speciellt inom psykiatrin är det av yttersta vikt att hitta bemanningsmodeller vilka ger patienterna kontinuitet i sina läkarkontakter, avslutar han.

Här är de hetaste jobben

Läkare:

 • Allmänpsykiatriker
 • Barn och ungdomspsykiatriker
 • Neuropsykiatriker, både inom BUP och vuxenpsykiatri
 • Beroendepsykiatriker
 • Rättspsykiatriker

Sjuksköterskor:

 • Sjuksköterskor, psykiatrisk
 • Operations- och röntgensjuksköterskor
 • Sjuksköterskor inom akutsjukvård
 • Grundutbildade sjuksköterskor
 • Geriatriksjuksköterskor
 • Barnsjuksköterskor
 • Barnmorskor
 • Distriktsköterskor
 • Undersköterskor