Tips Sjuksköterskor är attraktiva på arbetsmarknaden. Samtidigt blir de digitala kanalerna allt viktigare när rekryterare letar efter lämpliga kandidater. Därför är det viktigare än någonsin att spetsa till din Linkedin-profil för att inte missa några möjligheter.

Det råder brist på både läkare och sjuksköterskor i Sverige och de som rekryterar till vården arbetar mycket med att  själva aktivt leta upp lämpliga kandidater. Lisa Sundeson är kandidatansvarig och researcher på Proffice Care, hon vet hur viktigt det därför är att göra sig själv tillgänglig.

– Vi letar delvis i våra personliga nätverk. Jag är sjuksköterska i grunden så jag har en del kontakter kvar.  Proffice Care har  ju också ett stort professionellt nätverk med många kontakter, men vi letar också mycket i sociala medier och då är det framför allt Linkedin vi använder.

Missa inga möjligheter – var tillgänglig

Som ett exempel på hur det kan gå till nämner hon en nyligen genomförd rekrytering till en tjänst som verksamhetschef. Med ett fåtal personer som aktivt själva sökte tjänsten utifrån platsannonsen så kontaktade Lisa ett 60-tal personer med intressanta profiler på Linkedin.  Det var också bland dessa som hon till slut hittade slutkandidaterna.

– Det är ett oerhört bra verktyg för att bygga nätverk och knyta kontakter, säger Lisa. Men också för att upptäcka nya möjligheter genom annonseringar och forum.

Genom att inte ta del av utbudet, och samtidigt göra dig själv otillgänglig, riskerar du att missa jobb- och karriärmöjligheter som du kanske inte ens visste fanns.

Det största misstaget är att inte vara med

Jämfört med andra yrkesgrupper så är det relativt många sjuksköterskor som inte använder Linkedin.

– Jag upplever att det är så, säger Lisa. När jag själv jobbade som sjuksköterska hade jag inte någon profil. Det var först när jag började läsa till personalvetare som jag gick med.

Anledningen menar hon till stor del är att det är relativt lätt att få ett jobb efter sjuksköterskestudierna och att man därför inte tycker att det är nödvändigt att skapa en profil på LinkedIn.

– Det gäller att också tänka framåt. Det kan vara en stor fördel att ha en bra Linkedin-profil om man vill ha möjligheten att senare byta jobb och utvecklas eller göra något annat av sin karriär.

Lisas fem do’s and dont’s på Linkedin

  1. Presentera din utbildning och eventuell specialisering. Skippa inga detaljer, det är de som kan göra just dig bäst lämpad för en tjänst.
  2. Var noggrann med att beskriva dina erfarenheter. Allting räknas, och till skillnad från ett cv så riktar sig en Linkedin-profil till alla potentiella arbetsgivare som efterfrågar olika erfarenheter.
  3. Ladda upp en bra och aktuell bild. Det ger ett bättre helhetsintryck. Bilden är ofta det första man ser på Linkedin, att skippa den kan ge sken av att du inte engagerat dig så mycket.
  4. Skriv en kort och kärnfull presentation av dig själv. Nämn intressen och ambitioner, men blanda inte ihop Linkedin, som är ett yrkesrelaterat nätverk, med till exempel Facebook, som är mer privat.
  5. Ha inte en låst profil. Det motverkar hela syftet med Linkedin – att bygga nätverk. Om en rekryterare stöter på en låst profil leder det sällan till någon rekrytering.