Kunskap Behovet av att rekrytera läkare är stort, både för landsting och privata aktörer. Tugba Öztoprak är affärsområdeschef på Proffice Care och vet vad läkarna söker efter hos potentiella arbetsgivare.

Med lång erfarenhet av att rekrytera inom vården har Tugba träffat många läkare som letar nya utmaningar och uppdrag. De fem vanligaste och viktigaste önskemålen hon får höra när det kommer till att hitta en ny arbetsgivare är:

  1. Mer tid med patienter. Fem minuter räcker inte. Många läkare känner att de får för lite tid med patienterna och att för mycket tid läggs på administrativt arbete.
  2. Flexibilitet. Möjlighet att själv kunna påverka sina arbetstider är en viktig fråga för många läkare.
  3. En bra lön. Generellt har läkare höga löner, men det gör inte att det är en oviktig fråga. Efter en lång utbildning och med det stora ansvar yrket innebär, krävs en högre lön för att motivera.
  4. Utvecklingsmöjligheter. Vilka möjligheter till personlig utveckling och kompetensutveckling ger arbetsgivaren? Avsätts arbetstid för ändamålet?
  5. Stimulerande miljö. För många läkare är det viktigt att ha inspirerande kollegor att diskutera aktuella frågor med och att arbeta i ett välfungerande team. Vilka specialister och experter som de kommer att samarbeta med kan vara avgörande i en rekryteringssituation.

Läkarbristen ställer andra krav på anställningsintervjun

Tugba menar också att läkarbristen i Sverige innebär att många rekryterande chefer behöver tänka till under både rekryteringsprocessen och i intervjuerna med potentiella nya medarbetare.

– För arbetsgivaren är det viktigt att tänka på att läkare oftast är så kallade "passiva kandidater", säger Tugba. De letar vanligtvis inte aktivt efter lediga tjänster, de blir snarare kontaktade av arbetsgivare och rekryteringsbolag och kan ofta dessutom ha flera olika arbetsgivare som visar intresse. För att nå dessa räcker det inte med att platsannonsera tjänster, istället behöver man utvidga sitt sökande till nätverk. Något som ställer krav på att aktivt och proaktivt bygga nätverk med potentiella kandidater redan innan akut behov uppstår.

När läkarna väljer mellan flera olika arbetsgivare blir intervjusituation också annorlunda.

– Det blir snarare en dialog än en intervju. Självklart har arbetsgivaren frågor, men lika mycket är det kandidaten som förhör sig om arbetsplatsen, vilka villkor som gäller och vad kandidaten kan förvänta sig av arbetsgivaren. Lägger man då upp det som en traditionell intervju riskerar man ofta att misslyckas med rekryteringen.

Det medför också att arbetsgivarna i högre grad måste marknadsföra arbetsplatsen och tjänsten de rekryterar till genom att lyfta fram vad de gör annorlunda jämfört med andra arbetsgivare.

Många föredrar att prata lön med en neutral part

Trots att lönen ofta är en viktig parameter för läkare upplever Tugba att man ändå många gånger gärna undviker att prata lön under anställningsintervjun.

– Många kandidater är mer bekväma att diskutera frågor om lön och förmåner med en neutral part som till exempelvis ett rekryteringsbolag än direkt med arbetsgivaren. Vi blir ofta en länk mellan organisationen som behöver anställa och kandidaten för att förmedla kandidaten förväntar sig och önskar, så att de i ett tidigt skede kan se över möjligheterna att möta önskemålen.