Är du intresserad av något av uppdragen nedan? Kontakta Per Söderberg, konsultchef psykiatri, 070 859 62 31 eller per.soderberg@profficecare.se. Mejla gärna!

Blekinge län

Datasystem SYSTEM CROSS (BMS)

RONNEBY v. 40 – 53

Specialist i psykiatri till öppenvårdsmottagningen i Ronneby.

Eventuell beredskap A med 30 minuters inställelsetid kan förekomma. En kort beskrivning av verksamheten:

  • Akut – och rådgivningsfunktion under mottagningens öppettider (ta emot vårdbegäran, besvara förfrågningar, ge råd till vårdsökande och patienter under behandling mm).
  • Psykiatrisk utredning och behandlingsplanering.
  • Olika typer av behandlingar (kris, stöd, psykoterapi).
  • Konsultation, rådgivning och handledning mm
  • Yrkeskategorier: Skötare, sjuksköterskor, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut, specialistläkare, ST-läkare, AT-läkare, teamsekreterare.

Kronobergs län

Datasystem COSMIC

VÄXJÖ, v.36 – v.53

Barn och ungdomspsykiatriskt arbete inom såväl akutpsykiatri som utredning, behandling och uppföljning. Krav att läkaren har en bred barnpsykiatriskt kompetens, med möjlighet att ta jour hos oss och inom vuxenpsykiatrin. Arbete inom såväl akutpsykiatri som utredning, behandling och uppföljning. Kravet är att få in en och samma läkare under denna period för kontinuitet. God kännedom om Cambio Cosmic och ha svenskt personnummer eller samordningsnummer.

Jönköpings län

Datasystem COSMIC

JÖNKÖPING, v. 37-38, 41-42, 45-46

1 specialist i psykiatri till Beroendevården, Avdelning E, slutenvård med länsuppdrag. 16 vpl. med behandling av patienter med beroendeproblematik. Bakjourer: 1 st vardags bakjour samt 1 st helg bakjour.

Västra götaland

Datasystem MELIOR

ÖPPENVÅRDEN SKARABORG

LIDKÖPING, v. 32 och 44

1 psykiatriker till Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Lidköping.

 

SKÖVDE, v. 35-52

1 specialist i psykiatri till psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Skövde!

Värmland

Datasystem COSMIC

God kunskap om aktuell lagstiftning. God svenska är ett krav. Kliniken strävar efter kontinuitet och gärna med tidigare erfarenhet från Värmland och även kan datasystemet Cambio Cosmic.

Akut!

KARLSTAD ÖPPENVÅRD, v. 29 samt v 36-38

1 Specialist i psykiatri till psykiatriska öppenvårdsmottagningen
Arbetstid: Heltid mån-fredag.

 

TORSBY, vecka 39, 50, 53

Specialist i Psykiatri till allmänpsykiatrisk mottagning. Kl. 8-17.

 

KARLSTAD SLUTENVÅRD, v. 33-34

1 Specialist i psykiatri till psykiatriska slutenvården
Arbetstid: Heltid mån-fredag

Örebro län

Datasystem InfoMedix

ÖPPENVÅRD

ÖREBRO AKUT, v. 30-32 Avrop nr: 85

1 specialist i psykiatri till mottagning för Barn och Unga Vuxna

 

HALLSBERG, v. 38, 42-43, 47-53. Avrop nr: 79

1 Specialister i psykiatri till Allmänpsykiatrisk Öppenvård i Hallsberg.

Mån-fredag 8-17. Varierande tjänstgöringsgrad under perioden (1-5 dagar/vecka).

 

SLUTENVÅRD

KARLSKOGA AKUT, V 30. Avrop nr: 78

1 specialist i psykiatri till heldygnsvården, förväntas handleda AT- stud. och läkarstudenter,

Västmanland

Datasystem COSMIC

VÄSTERÅS, v. 35 – v. 4 2016

Specialist i psykiatri

 

KÖPING, v. 35 – v. 4 2016

Specialist i psykiatri

Gävleborg

Datasystem Melior

GÄVLE, vecka 38 - v.3 2016

Bakjourskompetent specialist i psykiatri till Psykosmottagningen i Gävle.

Mottagningen finns på sjukhusområdet i samma hus som slutenvårdsavdelningar, allmänpsykiatrisk mottagning och jourmottagning. Mottagningen ansvarar för patienter med psykossjukdomar.

I uppdraget ingår även bakjoursarbete enligt schema, vardagar och nätter utifrån verksamhetens behov. Klinikens läkare delar även på att vara dagbakjour där man stöttar primärjour och ombesörjer sjukhusets konsultationsförfrågningar. Ibland behöver man också förstärka i slutenvården vid oförutsägbara sjukdomsfall.

Arbetstid: 75% måndag till fredag. Hur arbetstiden läggs upp kan diskuteras.

Dalarna

Datasystem Take Care

MORA, v. 28-33
2 psykiatriker till Allmänpsykiatriska mottagningen i Mora

Jämtland Härjedalen

Datasystem COSMIC (VAS tidigare, Cosmic infördes under mars månad 2015)

ÖSTERSUND, v. 18-19/8, 14-16/9, 9-11/11, 17-18/12 Avrop nr: 15139 UPPDATERAT

Specialist i Barn- och ungdomspsykiatri till BUP öppenvårdsmottagning. Sedvanligt arbete som Barnpsykiatriker i öppenvård.

Arbetstid mån-fre 8-17. Dagjour. 8-17

Västernorrland

SYSteam Cross

SUNDSVALL, v. 36-53, avrop nr:HY-00241

Specialist i psykiatri. 100 %. Slutenvård. Mycket viktigt med kontinuitet, en läkare.

Uppdraget omfattar ansvar för vårdavdelning 51 som är en psykiatrisk avdelning med 10 vårdplatser som huvudsakligen bedriver psykiatrisk intensivvård enligt LPT (PIVA). I uppdraget ingår även att förstärka på andra vårdavdelningar inom kliniken vid andra läkares frånvaro.

Ca 30 personal. Handledning av utbildningsläkare ingår.

Arbetstid: 08.00-17.00

Uppdraget innefattar sekundärjour utifrån verksamhetens behov, dagtid, helger kvällar nätter. Inställelsetid 2 timmar. Jourerna omfattar även patienter från BUP (hela länet) och Rättspsykiatriska kliniken.

Jourtjänstgöring: Per 5 veckor: 2 helger fredag natt + 2 heldygn samt 6 nätter måndag -torsdag

Övertidsuppdrag utförs endast i överenskommelse med verksamhetschef.

 

BUP SUNDSVALL, v. 36-53, 50%

Specialist i barn- och ungdomspsykiatri, bedömning, behandling utredning på BUP-mottagning.
Del av tjänstgöring vid BUP mottagningen i Sollefteå.

 

ÖRNSKÖLDSVIK, v.31-33

Vuxenpsykiatrin i Örnsköldsvik behöver 2 specialister i Psykiatri under andra halvan av 2015!

Enskilt eller tillsammans med personal av annan profession(sjuksköterska, psykolog, arbetsterapeut eller kurator) bedöma/utreda/behandla allmänpsykiatriska patienter.

Tjänstgöringen dagtid omfattar i huvudsak patienter i öppenvård/mottagning. Enstaka veckor kan det också handla om avdelningsarbete. Arbetet innefattar också konsultationer mot somatiska enheter, handledning av AT och visst samarbete med vårdgrannar.

Jour (Beredskap B 1 vecka/månad) är mot inneliggande patienter i Örnsköldsvik (9 vpl.) och Sollefteå (10 vpl.

Norrbotten

Datasystem VAS

GÄLLIVARE BUP Öppenvård, v. 32-53 möjlighet till förlängning t.o.m. 2016-06-30

Specialist BUP. Öppenvårdsmottagning. Omfattningen är deltid, varannan vecka (rullande 3 dagar ena veckan, 2 dagar den andra) totalt 5 dagar per månad under hösten 2015.

Kontinuitet krävs, en förutsättning är att det är samma person som kommer varannan vecka.

Arbetet innebär barnpsykiatriska bedömningar inkl neuropsykiatri. Bedömning-diagnostik-behandling. Deltagande i behandlingskonferens med teamet. Klinisk handledning till ST-läkare i barnpsykiatri ingår också de dagar som man finns på mottagningen samt 1 timme/vecka de veckor man inte är i tjänst på mottagningen

Intresserad?

Är du intresserad av något av uppdragen ovan? Kontakta Per Söderberg, konsultchef psykiatri, 070 859 62 31 eller per.soderberg@profficecare.se. Mejla gärna!