Guide: Lönsamma team

En ny arbetsmarknad med ökat behov av flexibilitet och ständig utveckling för både arbetsgivare och medarbetare ställer nya krav på hur vi bygger upp våra organisationer. Att stötta affärsmålen med en tydlig strategi för kompetensförsörjning har idag blivit viktigare än anställningsformen i sig och den kan vara dags att ompröva gamla rutiner.

På Proffice har vi lång erfarenhet av hjälpa företag och  organisationer att utvecklas och växa med hjälp av flexibel kompetensförsörjning. Utifrån det har vi arbetat fram en modell för att bygga Lönsamma team. Ladda ner vår guide för att få tips och råd när du ser över ditt kompetensbehov.

6 byggstenar för lönsamma team

Kompetens: Nya affärsstrategier kräver ny syn på kompetensförsörjning


Storlek:
Öka, minska – eller både och?


Balans:
låt inte slumpen avgöra teamets sammansättning


Plats:
en fast fysisk arbetsplats bygger oftare på tradition än på behov


Ledarskap:
flexibla organisationer kräver ett nytt ledarskap


Kostnad:
personalkostnader är mycket mer än bara lön

Ladda ner Proffices guide för lönsamma team

Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så skickar vi guiden till dig via e-post. 
Så hanteras dina personuppgifter