En lyckad rekrytering innebär inte bara en ny medarbetare. Den innebär också att du får in den kompetens, de erfarenheter och de idéer som hjälper ditt företag att utvecklas. Varje nyanställning du gör är en viktig investering som måste säkra rätt person på rätt befattning. Rekryteringsprocessen innebär också en möjlighet för dig att skapa goda relationer med kandidater, även de som inte anställs.

Rekrytering bygger på kunskap, erfarenhet, metodik och engagemang. Proffice använder sig av en kvalitetssäkrad rekryteringsprocess, ett stort nätverk, erfarna samarbetspartners samt ett omfattande annonspaket för att hitta de rätta kandidaterna för just din verksamhet. Vi säkerställer också att alla sökande får en bra upplevelse av rekryteringsprocessen. Våra rekryteringskonsulter har själva lång arbetslivserfarenhet från de områden de rekryterar inom och blir en värdefull resurs för att kartlägga ditt rekryteringsbehov och för att hitta rätt kompetenser.

Om du själv rekryterar men behöver avlastning så stöttar Proffice dig med exempelvis CV-urval, bakgrundskontroll, utbildning i intervjuteknik, second opinion och kvalificerade personbedömningar.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att rekrytera. Ring oss på 020-170 70 70 eller fyll i en offertförfrågan så kontaktar vi dig.