Att bygga effektiva och lönsamma team handlar till stor del om säkra rätt balans av både personer och kompetens. Vi tipsar om fyra grundläggande frågor som hjälper dig i ditt arbete.

Att skapa rättsammansättning av kompetenser och personal handlar idag inte enbart om att kortsiktigt kunna leverera mot uppsatta verksamhetsmål. Det handlar lika mycket om att hitta den balans av personer, erfarenheter, roller, bakgrund och kompetenser som möjliggör rätt dynamik, samarbete, utveckling och innovation. Frågor att ställa för att säkra rätt arbetsgrupp. 

Är vi tillräckligt starka inom våra kärnområden?

Den första frågan att ställa sig är om ni har tillräcklig bemanning och spetskompetens inom era kärnområden. Är ni bemannade, inte bara för att klara den löpande verksamheten, utan också för att säkra rätt utveckling framåt?

Vill du ha tips och råd för att kunna se över ditt företags kompetensbehov? Ladda ner vår guide för att bygga Lönsamma team.

Har vi rätt mix av fast och tillfällig personal?

Att skapa en bra balans och mix av fast anställda och tillfällig arbetskraft blir också en nyckelfråga.

Cecilia Jungner, regionchef på Proffice Industri & Logistik tipsar: 
Vi  rekommenderar ofta våra kunder att arbeta utifrån en 1-2-3 kategorisering av kompetenser:

  1. Verksamhetskritiska kompetenser – bra att knyta till sig genom att rekrytera och anställa själv.
  2. Mellannivå av kompetenser – kan vara en mix av fasta och tillfälliga medarbetare. Tillfälliga kompetensbehov brukar exempelvis ofta kunna lösas med extern hjälp.
  3. ”Lättare” kompetenser. Kan med fördel vara tillfälliga medarbetare under kortare eller längre perioder.

Alla tre kategorier kan verka inom samma team och en individ ofta kan förflytta sig från en kategori till en annan. 

Vill du ha tips och råd för att kunna se över ditt företags kompetensbehov? Ladda ner vår guide för att bygga Lönsamma team.

 

Har vi en bra mix av åldrar, ursprung och erfarenheter?

En undersökning från 2015 från McKinsey, Diversity Matters, visar att blandade arbetsgrupper presterar bättre och är mer effektiva. Undersökningen visar bland annat att de företag som arbetar aktivt med mångfald har 35 % ökad sannolikhet att leverera finansiella resultat som är bättre än genomsnittet om man jämför med liknande bolag som verkar på samma marknad. Arbeta därför medvetet med att skapa en mix av exempelvis ålder, kön och ursprung bland medarbetarna i teamet. Rekrytera med ett öppet sinne för att skapa blandade arbetsgrupper.

Läs våra 5 tips för att inte rekrytera dig själv.

Har vi rätt balans av ledare, medarbetare och projektresurser?

Gruppens sammansättning blir en viktig nyckel för både effektivitet och produktivitet. Om man upplever att tiden inte räcker till behöver det inte alltid handla om att man enbart  ska ta in ytterligare resurser utan att man också kan vinna mycket på att  se över roll- och arbetsfördelningen i teamet.