En ny arbetsmarknad växer fram och då kan det vara läge att också uppgradera begreppet medarbetare tycker Yvonne Dahlberg, marknadschef på Proffice Group.

Vår omvärld förändrasallt snabbare och påverkar både arbetsmarknaden i stort och hur vi väljer att bygga upp våra team och organisationer. Under de senaste decennierna har vi gått från en enhetlig, kollektivt styrd arbetsmarknad med utbildningsväsen och arbetsmarknad i samspel, långsiktiga anställningar och tydliga rekryteringskanaler, till en alltmer fragmenterad arbetsmarknad där de traditionella anställningarna i allt större utsträckning blandas med projektanställningar, inhyrda konsulter och frilansare.  På sista tiden har man börjat pratat om begreppet gig-ekonomi antalet tillfälliga anställningar ökar allt mer. Något som påverkar arbetsmarknaden och hur vi bygger våra relationer.

Gig-ekonomin är här - läs mer om vad det innebär för dig som arbetsgivare.

Rätt kompetens blir viktigare än anställningsform.

-  Det här innebär kanske lite mer otraditionella medarbetarrelationer. Det kan till exempel handla om att du behöver lyfta in specialiserade personer under en begränsad period. De sitter bredvid dig och jobbar, äter kanske lunch i matsalen och tackar gärna ja till personalfesten. Men fortfarande skiljer många organisationer på medarbetare och konsulter eller andra typer av tillfälliga medarbetare säger Yvonne Dahlberg, marknadschef på Proffice Group och fortsätter:

- Den traditionella personallivscykeln, det vill säga attrahera, rekrytera och utveckla medarbetare handlar ofta om traditionella anställningar. Idag har det blivit viktigare stötta affärsmålen med en tydlig strategi för kompetensförsörjning än själva anställningsformen i sig. Därför tycker jag att det är dags att vidga synen på vem som är en  medarbetare. Att bygga goda relationer med tillfälliga medarbetare blir minst lika viktigt för att säkra rätt kompetens framöver. 

Vill du ha tips och råd för att kunna se över ditt företags kompetensbehov? Ladda ner vår guide för att bygga Lönsamma team.

 

Inkludera tillfälliga medarbetare i era ordinarie HR-rutiner

Oavsett på vilket sätt en person knyts till organisationen krävs en genomtänkt introduktion. Att förstå organisationens verksamhet, kultur och arbetssätt är alltid viktigt – eftersom det påverkar personens förmåga att agera för organisationens bästa. Däremot behöver introduktionsprogrammen förmodligen anpassas utifrån vilken typ av vilken roll de nya medarbetarna har. I en roll som kräver kärnkompetens och stor inblick i hela verksamheten kommer introduktionen av naturliga skäl vara mer omfattande och ta betydligt längre tid än en roll där uppgiften är mer avgränsad.

-  Det viktiga är att man är medveten om att alla former av medarbetare på något sätt bör inkluderas i de rutiner man bygger upp kring hur man ska informera, involvera och motivera sina medarbetare, oavsett anställningsform avslutar Yvonne.