Att leda på distans är ibland nödvändigt men ofta också effektivt. Men hur håller man sina medarbetare motiverade och hur får man alla att fokusera på samma mål? Vi ger dig råd för att lyckas.

Att leda ett team som inte befinner sig på samma ort, som inte arbetar samma tider eller där en del av medarbetarna arbetar i projektform ställer nya krav på dig som ska leda teamet. 5 råd hjälper dig att leda på distans. 

Sätt rätt förväntningar från början

Det är bra både för dig och dina medarbetare om ni redan från början har tydliga riktlinjer för hur och när ni ska kommunicera. Hur ofta ska ni ha uppföljningsmöten, vad ska tas upp då och hur ska de ske? Om möjlighet finns är det bra om det går att besöka dina medarbetare på sina arbetsplatser, hur ofta beror självklart på avstånd och möjlighet.

Vill du ha tips och råd för att kunna se över ditt företags kompetensbehov? Ladda ner vår guide för att bygga Lönsamma team.

Ställ rätt frågor

Något av det viktigaste för att bygga närhet på distans är att som chef ställa rätt frågor. Genom att ställa öppna frågor som inte kan besvaras med ett ”ja” eller ”nej” får du människor att beskriva vad de upplever. Istället för att fråga: ”Gick det bra?” fråga istället ”Kan du berätta om hur projektmötet gick?”. En öppen dialog är det bästa sättet för att du ska förstå vad som händer och kunna hjälpa dina distansmedarbetare på bästa sätt.

Förmedla viktig information strukturerat och lättillgängligt

Om du leder medarbetare på distans är det extra viktigt att du har en tydlig struktur över hur du sprider viktigt information som hela teamet behöver ta till sig. När spontana frågor tvärs över skrivbordet inte är möjliga blir det också viktigt att informationen är lätt att förstå och inte behöver tolkas av mottagaren.

Underskatta inte värdet av sommarfesten

I en del team träffas sällan eller aldrig samtliga medlemmar samtidigt. Där bidrar ofta schemalagda gemensamma aktiviteter till att skapa en känsla av tillhörighet. Det behöver inte vara något avancerat, huvudsaken är att alla samlas.

Vill du ha tips och råd för att kunna se över ditt företags kompetensbehov? Ladda ner vår guide för att bygga Lönsamma team.

Glöm inte den spontana kommunikationen

Det är viktigt för alla att känna sig uppmärksammade och sedda, vilket ofta blir en utmaning om man inte träffar medarbetare så ofta. Ett extra telefonsamtal för att uppmärksamma att man vet att personen ifråga har gjort något bra eller kanske behöver lite stöttning om de har det motigt visar på att du ser hen även om ni inte träffas dagligen.

 – Det är viktigt att upprätthålla relationerna, det kan räcka med att lyfta på luren utan större anledning än att kolla hur läget är. När man är chef på distans blir det viktigare än någonsin att skapa en känsla av gemenskap säger Olivia Laurent på Proffice Industri & Logistik.