Lönsamma team

Vår omvärld förändras allt snabbare och påverkar både arbetsmarknaden i stort och hur vi väljer att bygga upp våra team och organisationer. Under de senaste decennierna har vi gått från en enhetlig, kollektivt styrd arbetsmarknad med utbildningsväsen och arbetsmarknad i samspel, långsiktiga anställningar och tydliga rekryteringskanaler, till en alltmer fragmenterad arbetsmarknad där de traditionella anställningarna i allt större utsträckning blandas med  projektanställningar, inhyrda konsulter, frilansare, mikroarbetare och innehållsskapare.

Ladda ner vår guide för att få tips och råd när du ser över ditt kompetensbehov.