Rekrytering

Att rekrytera en HR-chef till ett konsultföretag i Life science-branschen är en utmaning. När man dessutom adderar en tajt tidsplan och en tuff kravprofil så ökar svårighetsgraden. Tack vare gedigen kompetens och rätt erfarenhet gavs uppdraget till Proffice.

– Vi var mycket imponerade över kandidaterna som togs fram, berättar Johan Strömquist, VD NDA Group.

NDA Group är ett ledande globalt konsultföretag som hjälper läkemedelsföretag att utveckla viktiga mediciner och se till att dessa når patienter utan onödig fördröjning. Företaget har i dag 150 anställda fördelade på fyra kontor i Europa och två kontor i USA, med huvudkontor i Stockholm.

När HR-chefen skulle gå i pension gällde det att hitta en ny. För ett konsultbolag som dessutom är ett familjeföretag är de anställda den viktigaste resursen så HR-rollen är kritisk för företagets framgång. Utmaningen låg i att få fram kandidater med bred HR-kunskap i kombination med bakgrund inom Life science, erfarenhet av att arbeta internationellt med många olika kulturer samt en god och inlyssnande ledarskapsförmåga.

– Våra experter rekryterar vi primärt genom vårt nätverk, eftersom vi känner så gott som alla i vår nisch här i Sverige. Det blev dock annorlunda nu när vi sökte en HR-tjänst som mycket väl skulle ha kunnat komma från någon annan bransch, berättar Johan Strömquist.

Processen att upphandla rekryterare startade med åtta firmor. Fyra företag föll bort direkt då de saknade specifik erfarenhet av Life science och/eller HR-rekrytering.

– När det återstod fyra intressanta företag tog vi hit samtliga för djupintervjuer. Detta för att förstå deras metodik. Ett företag föll bort eftersom de nästan enbart fokuserade på annonsering. Ett annat på grund av det motsatta – de byggde hela sin process på headhunting.

Med två företag kvar var det den personliga touchen, lyhördheten, förståelsen för uppdraget och konsultens etablerade nätverk som fällde avgörandet. Valet föll på Proffice.

– Intrycket av rekryteringskonsulten Kajsa Angerdal Skoglund var det som avgjorde för oss. Hon förstod vår kravprofil på en gång och kunde snabbt se var hon kunde finna kandidater så processen att hitta dessa gick väldigt fort.

Hur var kandidaterna som togs fram?

– Vår finanschef, som varit ansvarig i denna rekrytering, var förbluffad över kandidaterna. De fyra som vi fick presenterade för oss var otroligt starka kandidater. Allihop skulle ha platsat för rollen och det blev väldigt svårt att välja.

Vad ska man tänka på vid en rekrytering?

– Att göra sin hemläxa innan man går in i processen. Vi hade på egen hand haft workshops för att sätta upp hur kravprofilen skulle se ut. Det gjorde att rekryteringskonsulten kunde få en tydlig bild av vad uppdraget gällde. När vi väl hade fått in Proffice i matchen blev det en snabb rekrytering!

Fakta

Namn: Johan Strömquist
Titel: VD
Företag: NDA Group