Rekrytering

Det är inte varje dag som det rekryteras en ny VD till ett kommunalt bolag i Kil. När det skedde i höstas togs Proffice in som rekryteringskonsulter och resultatet blev lyckat.

När behovet av att rekrytera en ny VD till Kilsbostäder uppstod, började processen genom att olika rekryteringsbolag bjöds in till att medverka i en pitch. Valet föll på Proffice.

– Vi valde Proffice för att vi har god erfarenhet av dem sedan tidigare samt att de redan hade en bank av kandidater, säger Rita Gunnarsson som är ordförande i kommunfullmäktige i Kil, samt ordförande för det kommunala bostadsbolaget Kilsbostäder AB.

Första steget i rekryteringsprocessen var att tydligt formulera en kravprofil, en bild av vilken typ av kompetens och person som Kilsbostäder egentligen sökte.

– Vi genomförde intervjuer och mejslade tillsammans fram en kravprofil. Denna del av arbetet är en av de viktigaste och grunden till ett bra resultat, menar Thomas Bylund, rekryteringschef för Proffice Region Väst.

Kilsbostäder fick sedan hjälp med att formulera rekryteringsannonsen som matchade kravprofilen och Proffice tog därefter hand om alla inkommande ansökningar. Ett tiotal kandidater klarade sig igenom det första nålsögat och presenterades för Kilsbostäder.

– Proffice presenterade alla kandidater för oss och vi valde tillsammans ut fyra profiler att gå vidare med. Vi var ganska eniga om vilka kandidater som passade oss bäst och dessa fyra gick vidare till intervju- och testfas, berättar Rita Gunnarsson.

Intervjuerna med de fyra kandidaterna genomfördes var för sig av bolagsstyrelsen, personalrepresentanter, en chefsgrupp samt fackliga representanter. Efter det träffades alla för att enas om två slutkandidater som gick vidare till personbedömingar och till slut tog styrelsen beslutet om vem som fick tjänsten.

– Dialogen med uppdragsgivaren är det viktigaste. Det är lätt att dra igång processen, men det gäller att kontinuerligt stämma av läget genom hela rekryteringen, säger Thomas Bylund.

– Proffice var lyhörda under hela processen och kom med värdefulla råd utifrån deras erfarenhet. Det är inte ofta som vi rekryterar en VD, så det var en del nya situationer som uppstod. Proffices erfarenheter och kunskap, samt deras tester och process, var viktiga verktyg för att lyckas med rekryteringen – vilket vi också gjorde, summerar Rita.

Fakta

Namn: Rita Gunnarsson
Yrke: Ordförande för Kilsbostäder AB
Bakgrund: Har tidigare jobbat inom den fackliga organisationen Vision och sitter sedan fem år tillbaka i kommunfullmäktige i värmländska Kil.