Nyckeln till framgång och lönsamhet är att anställa rätt person till rätt plats, speciellt i ledande positioner. Med kompetenta och engagerade rekryteringskonsulter samt en kvalitetssäkrad process och omfattande nätverk hjälper vi dig att lyckas.

Proffice har rekryterat till ledande befattningar i decennier inom så väl privat sektor som offentlig verksamhet. Våra uppdragsgivare är allt från stora koncerner till mindre företag och vi arbetar med chefsrekrytering över hela Sverige, från norr till söder.

Vi är en trygg och strategisk samarbetspartner som bidrar till att utveckla er organisation genom att hittar framgångsrika ledare med rätt egenskaper och kompetens. Proffice har stor erfarenhet av att analysera verksamheter och utifrån det skapa en omfattande och träffsäker kravprofil, mot vilken vi sedan kan matcha rätt nyckelperson till ert företag.

En viktig del i processen är att vara rådgivande och agera bollplank till dig genom hela processen. Våra seniora rekryteringskonsulter finns alltid tillgängliga om du har frågor eller funderingar. De har också lång erfarenhet av personlighets- och begåvningstester och av att validera testresultat på ett seriöst tillvägagångssätt. På så sätt säkerställer vi att kandidaten verkligen är rätt för er.

Vi är även en seriös partner till kandidater som söker sin nästa utmaning i yrkeslivet och har ett omfattande nätverk. För oss är det viktigt att ha fokus på att alla våra kandidater känner sig väl bemötta och vi jobbar för att kandidaten ska få en så bra upplevelse som möjligt på vägen till ett nytt jobb.

Chefsrekrytering, så går det till

Vår gedigna rekryteringsprocess startar alltid med en grundlig behovsanalys. Vi säkerställer att vi förstår såväl kundens situation och behov som de utmaningar och möjligheter som finns i den roll som vi rekryterar till.

Tillsammans med rekryterande chef och andra relevanta beslutsfattare gör vi en grundlig behovsanalys där vi går igenom uppdragets karaktär och kravprofilen för tjänsten. Viktigt för oss är även att ta del av kundens värderingar och företagets kultur.

Efter genomförd analys föreslår vi arbetsmetod. För vissa roller lämpar sig annonsering och i andra fall genomför vi en ren search process. Ibland är bästa lösningen att kombinera search och annonsering. I de fall vi beslutar oss för annonsering stöttar vi vid val av media samt med utformning och publicering av annons. Vi kan även erbjuda en av marknadens bästa exponering i digitala kanaler.

När vi hittat lämpliga kandidater genomför vi intervjuer enligt vår kvalitetssäkrade intervjumetodik där vi säkerställer att intervjun är kompetensbaserad. Muntlig och skriftlig presentation av relevanta kandidater sker med exempelvis CV, betyg, intyg, bakgrundskontroller, referenser.

Vi arbetar även med kvalitetssäkrade tester, grundlig referenstagning samt bakgrundskontroller av de utvalda kandidaterna. Våra seniora rekryteringskonsulter är certifierade användare av bland annat QPQ, Verify, MQ,MAP, Matrigma samt Hogans. Vid behov har vi också möjlighet att utföra Assessment. Vår djupgående kompetens när det gäller personbedömning ger dig en trygghet vid valet av nya ledare.

För att sedan säkerställa kvalitén i våra processer följer vi alltid upp rekryteringen med såväl kund som kandidat efter påbörjad anställning.

Låter det intressant?

Ring oss gärna, så berättar vi gärna mer om hur vi arbetar med chefsrekrytering och Executive Search och fördelarna med att välja oss som en långsiktig samarbetspartner.