Det finns många skäl till varför du ska välja Proffice men det finns tio skäl som vi tycker att du ska tänka lite extra på.

Vi har lång erfarenhet av matchning

Efter över 50 år i branschen har vi stor erfarenhet av rekrytering, bemanning och personalstrategiska frågor. Vi är experter på matchning av rätt kompetens till rätt roll och har kvalitetssäkrat våra processer i 50 års tid.

Trygghet genom garantier

Vi har tre rättesnören som vi aldrig frångår: det ska vara enkelt och vid behov gå snabbt att beställa samtidigt som vi håller högsta kvalitet i leveransen.

Specialisering för att förstå

Vi har specialiserat oss inom ett antal branscher och kompetensområden för att du ska få träffa specialister som förstår din organisations utmaningar och behov.

Engagerade och kompetenta konsulter

Våra konsulter är engagerade, kompetenta och serviceinriktade, handplockade för att snabbt sätta sig in i nya verksamheter. Oavsett om du behöver snabb avlastning eller strategisk kompetensförstärkning blir våra konsulter en viktig resurs för din organisation.

Ett av marknadens mest omfattande annonspaket

Vi har ett av marknadens mest omfattande annonspaket gällande digitala kanaler genom vilket vi når ca 1,5 miljoner jobbsökare i veckan. Vi har även stora upparbetade nätverk av intressanta kandidater och rabatterade priser för dig som vill gå i print.

Service 24 timmar om dygnet & nationell täckning

Proffice kontorstider är 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, 365 dagar per år. Som kund hos oss kan du när som helst ringa oss och få tala med en person som ger besked direkt. Vi har också 80 lokala kontor som gör att du får snabbt hjälp lokalt där ditt företag finns.

Strävar mot nöjdast kunder

Proffice Group genomför regelbundet och systematiskt koncerngemensamma NKI-mätningar (NKI=Nöjd Kund Index). Vi ställer höga krav på oss själva och har satt tuffa mål för att uppmuntra till ständig förbättring. Utifrån resultatet av mätningen arbetar vi aktivt för att förbättra oss både på strategisk och operativ nivå.

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag

I slutet av oktober 2004 fick Proffice Sverige AB Bemanningsföretagens auktorisation. Auktorisationen innebär att vi som företag lever upp till de krav som ställs av branschen och näringslivet. Att vara ett auktoriserat bemanningsföretag är en garanti för våra kunder att vi som leverantör är seriös och följer de lagar och regler som är rådande.

Vi strävar efter ett hållbart arbetsliv

Vi vill ta ett samhällsansvar och bidra till ett hållbart arbetsliv genom att engagera oss i viktiga samhällsfrågor. Vi hjälper våra kunder att våga olika och arbetar aktivt med mångfald och likabehandling för att skapa en arbetsmarknad där kompetensen är i fokus och ingen väljs bort på grund av ursprung, religion, kön, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning.  

Proffice är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

För att leva upp till våra konsulters, kunders och kandidaters förväntningar arbetar vi på ett systematiskt sätt med kvalitet och ständiga förbättringar. Från och med 2013 hållbarhetsredovisar Proffice Group enligt Global Reporting Initiative, GRI.

Proffice Sverige AB sedan 1995 ISO-certifierat enligt ISO 9001:2008 – en internationell standard för kvalitetsledningssystem.

Omsorg om vår miljö är en viktig fråga för oss. Proffices miljöarbete ingår som en integrerad och naturlig del i vårt dagliga arbete. Vi arbetar fortlöpande med att se över och förbättra arbetssätt och processer för att minska vår negativa miljöpåverkan. Som ett led i vårt miljöarbete är vi också certifierade enligt ISO 14001:2004, vilket är en internationell miljöledningsstandard.