Med svängande konjunkturer blir det allt svårare att planera för framtiden. Genom att anlita Proffice för bemanning får du en flexibel personalstyrka och kan anpassa resurserna utifrån behov.

Du kan hyra in personal för den tid du behöver, oavsett om det innebär en specifik kompetens under en begränsad tid, snabb bemanning eller avlastning med hela funktioner.

Våra engagerade och kunniga konsultchefer har kunskap och erfarenhet från den bransch och det yrkesområde som ni söker personal inom. De förstår ert behov, har stora kontaktnät och hjälper dig att snabbt och effektivt få rätt person på rätt plats.

Tillfällen att hyra in personal

  • Toppar i arbetsbelastning
  • Behov av en specifik kompetens under begränsad tid
  • Sjukdom, föräldraledighet, semester och tjänstledighet
  • Säsongsvariation
  • Oregelbundna arbetstider
  • Förstärkning vid projekt
  • Bemanna hela funktioner för att fokusera på kärnverksamheten

Fördelar med att hyra in personal

  • Du slipper lägga tid och resurser på en rekryteringsprocess
  • Vi tar ansvar för lön och betalar alla kostnader kopplat till konsulten så som till exempel arbetsgivaravgifter
  • Du behöver inte oroa dig för lågkonjunkturer eller sämre tider. Du hyr in personal för tiden du har behov av och betalar för de timmar vår konsult arbetar hos dig.

Vill du veta mer?

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig att lösa ditt personalbehov genom bemanning. Ring oss på 020-170 70 70 eller fyll i en offertförfrågan så kontaktar vi dig.